Ejendomsservice

Burre Gruppen tilbyder en vifte af forskellige service ydelser indenfor ejendomsservice.

 

 • Vedligeholdelse af grønne arealer herunder græsslåning, hækklipning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring o.lign.

 • Planteservice

 • Snerydning/saltning

 • Trappevask

 • Vinduespudsning

 • Erhvervsrengøring

 • Diverse viceværtopgaver

 • Drift af varmecentral/ ELO Rapport

 • kontrol og afhjælpning belysning

 • Rensning af tagrender, nedløb, lyskasser
   

Alle ovenstående løsninger tilbydes på fast basis såvel som ad hoc. Der er mulighed for at tegne en serviceaftale, hvor vi på fast basis, efterser og vedligeholder Deres have, gårdanlæg eller udendørsareal. Denne løsning er naturligvis primært rettet mod virksomheder og ejendomme, men er også velegnet til den travle familie eller ældre borgere.

BURRE GRUPPEN APS  -  STENHOLTSVEJ 27  -  3480 FREDENSBORG  -  TLF.: +45 30 63 69 44  -  CVR 32 08 63 22